INHOUD VAN DIT DOCUMENT

 • Cookies
 • Persoongegevens
  • Welke persoonsgegevens
  • Doel
  • Bewaartermijn
  • Inzage, wijzigen of verwijdering
  • Verstrekking aan derden
 • Algemeen
  • Wijziging van dit document
  • Websites van derden
  • Contactgegevens

 

COOKIES

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.
Wij passen cookies toe om het gebruik van onze website te faciliteren. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser maar dit kan het functioneren van onze website negatief beïnvloeden.
Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies gebruikt. Wij hebben geen controle op wat bovenstaande partijen zelf met de cookies doen. In het geval door hen tracking cookies worden geplaatst die onder meer advertenties vertonen aan u, dan kunt die cookies centraal verwijderen via Your Online Choices zodat ze niet bij een website van een derde teruggeplaatst worden.
Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, wordt er een pop-up getoond waarin wordt gevraagd of u de cookies wilt accepteren.
Cookies kunt u alleen zelf verwijderen, aangezien deze op uw computer opgeslagen zijn. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

 

PERSOONSGEGEVENS

Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die de privacywet stelt.
De persoonsgegevens die wij opslaan, zijn:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsels
 • Achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Gebruikersnaam
 • Wachtwoord
 • IP-adres

Doel

Afhankelijk van de te gebruiken onderdelen en functionaliteiten van https:// www.bartportal.nl, verzoeken we deelnemers al dan niet een deel van bovenstaande persoonsgegevens door te geven. Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het geven van toegang tot uw account op de website;
 • het versturen van eventuele nieuwsbrieven, indien u zich daarvoor hebt aangemeld;
 • het verwerken van en beantwoorden van contactformulieren;
 • het verwerken van al uw over specifieke vragen

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking en eventuele wettelijke bewaartermijnen.

Inzage, wijzigen of verwijderen van uw persoonsgegevens

Indien u via onze website aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. U kunt hiervoor per e-mail contact met ons opnemen via info@bartportal.nl.
Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terugvinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Verstrekking aan derden

Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken indien u hiervoor geen toestemming heeft gegeven, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of wanneer dit wettelijk verplicht is.

 

ALGEMEEN

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd en oude versies houden wij beschikbaar. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de manier waarop die derden met uw gegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Contactgegevens

Als u vragen heeft over uw privacy, het gebruik van uw persoons-gerelateerde-gegevens en onze privacy- en cookieverklaring, dan kunt u deze stellen door via info@bartportal.nl, onze privacyfunctionaris zal dan uw vraag beantwoorden.

Deze privacy- en cookieverklaring is opgesteld 01 jan. 2018