Privacy, ethiek en dataprotectie

In het voorjaar hebben wij een expertsessie gehouden. Hierin wisselden wijkbewoners, experts, politie en gemeente actuele kennis en ervaring uit. Wat betekent de nieuwe WPG (Wet persoons gegevens) voor het Bart! participatieplatvorm en welke privacy consequenties heeft het delen van informatie tussen de overheid en wijkbewoners? Als vervolg wordt er 2018 een nieuwe expertsessie georganiseerd. Er is veel behoefte bij bewoners en profs van gemeente en politie aan toepasbare kennis. Daarom werken wij aan een App die op een laagdrempelig manier inzicht geeft in een juiste toepassing van de WPG door de overheid maar ook de ethische kant van het delen van informatie door wijkbewoners, deze App zal in 2019 beschikbaar komen.

Meer weten? Mail ons:
info@bartportal.nl