Politie en actief burgerschap: een veilig verbond?

‘Politie en actief burgerschap: een veilig verbond? Een onderzoek naar samenwerking, controle en (neven)effecten’. (PW108)

Door: V. Lub, T. de Leeuw. Politiewetenschap 108, Politie en Wetenschap, Den Haag; Sdu Uitgevers, Den Haag 2018.

Meer weten? Mail ons:
info@bartportal.nl