Ontdek jouw buurt!

In 2018 heeft de Technische Universiteit Delft (TU Delft) spelenderwijs samen met de wijkbewoners inzichten opgehaald, wat bewoners bindt aan hun wijk.

Deze inzichten worden gebruikt voor de verdere ontwikkelingen van BART! Verbinding voelen met de buurt waarin je leeft is belangrijk om je verantwoordelijk te kunnen voelen voor jouw buurt.

Heeft u vragen over Bart!? Dan kunt u mailen naar leo.koenraads@politie.nl of Willem.Willems@politie.nl.