Nieuws

De meest recente actualiteiten over de ontwikkeling van BART!

BIT Morgenstond

BIT Morgenstond

De gemeente Den Haag faciliteert al jaren vrijwilligers in de wijken die zich inzetten om hun wijk veilig en leefbaar te houden. Dit in nauwe samenwerking met gemeente en politie. In een artikel in de Posthoorn, een huis aan huisblad in Den Haag, stond kort geleden een artikel over één van de buurtpreventieteams. Een Haagse succesformule kun je wel zeggen. Meer lezen

Hoe achtduizend WhatsAppgroepen helpen bij de afname van inbraken

Hoe achtduizend WhatsAppgroepen helpen bij de afname van inbraken

Nederland telt achtduizend geregistreerde WhatsAppgroepen van buurtbewoners die elkaar inseinen als er iets verdachts gebeurt. Daarnaast is er nog een onbekend aantal niet-geregistreerde groepen. Er zijn geen harde cijfers, maar de politie stelt dat het zeker heeft bijgedragen aan een afname van het aantal woninginbraken de afgelopen jaren. Wat is nut van een goede buurtapp? En wat valt er nog te winnen?

Meer lezen

Technologie ontwikkeling

Technologie ontwikkeling

Gedurende de zomer is er hard gewerkt aan het verder verbeteren van de technologie in de omgeving van de Politiemeldkamer. De praktijkproef van 31 mei heeft goed inzicht gegeven in de verdere ontwikkelpunten.
We hopen deze technologie nog dit jaar verder te testen. De verdere ontwikkeling zal ook in 2019 een belangrijke opdracht zijn.