Nieuws

De meest recente actualiteiten over de ontwikkeling van BART!

BART! VR Winnovation 2019 gewonnen!

BART! VR Winnovation 2019 gewonnen!

Winnovation is een evenement dat ieder half jaar op Windesheim te Zwolle wordt georganiseerd. Het is het moment waar de 3de- en 4de jaars studenten tentoonstellen waar ze het laatste half jaar aan gewerkt hebben. De nadruk, zoals de naam al zegt, ligt op innovatie. Ook de studenten die aan BART! VR werken hebben meegedaan aan Winnovation 2019 Winter Editie. Zij hebben informatie verstrekt over BART! VR en het was zelfs mogelijk de basisopzet uit te proberen. Tijdens het evenement lopen er een paar geheime juryleden rond die de projecten van hun categorie beoordelen. Met trots kunnen wij mededelen dat BART! VR Winnovation 2019 Winter Editie heeft gewonnen onder de categorie Games! Bekijk de video binnenkort hier.

BIT Morgenstond

BIT Morgenstond

De gemeente Den Haag faciliteert al jaren vrijwilligers in de wijken die zich inzetten om hun wijk veilig en leefbaar te houden. Dit in nauwe samenwerking met gemeente en politie. In een artikel in de Posthoorn, een huis aan huisblad in Den Haag, stond kort geleden een artikel over één van de buurtpreventieteams. Een Haagse succesformule kun je wel zeggen. Meer lezen

Bart! VR productie

Bart! VR productie in samenwerking met studenten van de Hogeschool Windesheim

Het Bart! ontwikkelteam werkt sinds dit najaar samen met studenten van de Hogeschool Windesheim (foto) in Zwolle en de Politieacademie aan een Bart! VR productie.

Het doel van BART! VR is om een toekomstbeeld te creëren waar social media een grotere rol gaan spelen. Denk hier bijvoorbeeld aan straatroven en overvallen. Wijkbewoners en/of getuigen spelen een essentiële rol.

Door real time de social media berichten bij te houden en hierop te anticiperen is het mogelijk om snel informatie uit te wisselen.

Ook de gevolgen van handelen zijn te zien op social media, wanneer een agent een handeling uitvoert kunnen de omstanders hierop reageren.

Dit VR spel zal gebruikt worden om agenten en burgers voor te lichten over de nabije toekomst wanneer BART! geïntegreerd is in de samenleving.

Het eerste prototype zal in kwartaal 1 2019 worden opgeleverd maar moet nog verder worden door ontwikkeld.

Medi@4sec bijeenkomst in Parijs

Medi@4sec bijeenkomst in Parijs

Hans Arnold (TIGNL) heeft op 7 december een bijdrage geleverd aan de Medi@4sec bijeenkomst in Parijs waar BART! door hem gepresenteerd is.

Na deze bijeenkomst van specialisten uit Europa kan geconcludeerd worden dat Urban Security en de digitale koppeling tussen burgers, gemeentelijk (KCC) en politie processen (OC) een belangrijk aandachtspunt is in Europa en Nederland. Meer lezen

Hoe achtduizend WhatsAppgroepen helpen bij de afname van inbraken

Hoe achtduizend WhatsAppgroepen helpen bij de afname van inbraken

Nederland telt achtduizend geregistreerde WhatsAppgroepen van buurtbewoners die elkaar inseinen als er iets verdachts gebeurt. Daarnaast is er nog een onbekend aantal niet-geregistreerde groepen. Er zijn geen harde cijfers, maar de politie stelt dat het zeker heeft bijgedragen aan een afname van het aantal woninginbraken de afgelopen jaren. Wat is nut van een goede buurtapp? En wat valt er nog te winnen?

Meer lezen

Bart! 2019

Bart! 2019

Op dit moment wordt de opgedane Bart! kennis geëvalueerd. Wij publiceren de resultaten binnenkort op deze portal. Onze nieuwe opdracht voor 2019 is:

Het project zal zich voor 2019 primair richten op: Proof of concept van een Complex Event Processor (CEP), die voor de meldkamer informatie uit de buurt haalt en bewoners informeert over veiligheidsvraagstukken en waar mogelijk concreet handelingsperspectief biedt. Dit moet de transitie van een meldingenorganisatie naar een organisatie die deel uitmaakt van een interactief communicatiesysteem begeleiden”.

Deze opdracht zijn wij nu aan het uitwerken in een plan van aanpak. Uiteraard spelen daar wijkbewoners, gemeente, politie en onze partners weer een belangrijke rol in.

Privacy, ethiek en dataprotectie

Privacy, ethiek en dataprotectie

In het voorjaar 2018 hebben wij een expertsessie gehouden. Hierin wisselden wijkbewoners, experts, politie en gemeente actuele kennis en ervaring uit.

Wat betekent de nieuwe AVG ( Algemene Verordening Gegevensbescherming) en de Wpg (Wet politiegegevens) voor het Bart! participatieplatvorm en welke consequenties hebben betreffende wetten op het delen van informatie tussen de overheid en wijkbewoners?

Als vervolg wordt er 2019 een nieuwe expertsessie georganiseerd. Er is veel behoefte bij inwoners en professionals van gemeente en politie aan toepasbare kennis.

Technologie ontwikkeling

Technologie ontwikkeling

Gedurende de zomer is er hard gewerkt aan het verder verbeteren van de technologie in de omgeving van de Politiemeldkamer. De praktijkproef van 31 mei heeft goed inzicht gegeven in de verdere ontwikkelpunten.
We hopen deze technologie nog dit jaar verder te testen. De verdere ontwikkeling zal ook in 2019 een belangrijke opdracht zijn.

Buurtpreventie

Buurtpreventie

In de ontwikkeling van Bart! spelen wijkbewoners een belangrijke rol. Samen met de buurtpreventieteams uit Den Haag Bouwlust-Vrederust en Den Haag Leidschenveen-Ypenburg geven wij invulling aan de praktijkproeven. Ambitie is om samen met hen en de ervaringen met burgerparticipatie in het land te komen tot de uitgangspunten voor een goed participatieplatform. Wij willen een handreiking ontwikkelen op basis van al deze ervaringen. Hoe faciliteren wij het burgerinitiatieven op het gebied van leefbaarheid en veiligheid als politie en gemeente is een andere vraag? Hoe organiseren wij dit via de nieuwe technologie? In 2019 zullen wij concretiseren.