Nieuws

De meest recente actualiteiten over de ontwikkeling van BART!

Bart! praktijkproef 27 november 2017

Bart! praktijkproef 27 november 2017

Op 27 november 2017 vond een BART! praktijkproef plaats in het stadsdeel Den Haag Escamp. Samen met bewoners (buurtpreventieteams), profs van Politie en gemeente Den Haag en andere BART! partners zoals de Tu DelftTNOCGI en TIGNL werd een praktijksimulatie gehouden. Wat betekent het wanneer wijkbewoners, Politie en gemeente zijn aangesloten op een omgeving waarin actueel en 24/7 informatie wordt gedeeld over leefbaarheid en veiligheid? 

Meer lezen

Film praktijkproef BART! 31 mei 2018 nu online

Film praktijkproef BART! 31 mei 2018 nu online

Tijdens de tweede praktijkproef van BART! onlangs in Den Haag is gebleken dat het verder ontwikkelde systeem aanslaat bij zowel buurtbewoners, politie-agenten als gemeente. Een vrijwilliger (bewoner) die de software uitprobeerde zegt: ‘BART! is laagdrempelig. Ik heb het gevoel dat ik nu heel makkelijk iets kan delen waar mede buurtbewoners en/of de politie iets aan hebben. Dat geeft een prettig gevoel.’ Een politie-agent zegt: ‘Er is nu een programma waar ik mee kan werken. Alleen, de berichten komen nu op een andere volgorde binnen dan wij gewend zijn, dat is nog even lastig.’ Meer lezen

Bart! 2019

Bart! 2019

Op dit moment wordt de opgedane Bart! kennis geëvalueerd. Wij publiceren de resultaten binnenkort op deze portal. Onze nieuwe opdracht voor 2019 is:

Het project zal zich voor 2019 primair richten op: Proof of concept van een Complex Event Processor (CEP), die voor de meldkamer informatie uit de buurt haalt en bewoners informeert over veiligheidsvraagstukken en waar mogelijk concreet handelingsperspectief biedt. Dit moet de transitie van een meldingenorganisatie naar een organisatie die deel uitmaakt van een interactief communicatiesysteem begeleiden”.

Deze opdracht zijn wij nu aan het uitwerken in een plan van aanpak. Uiteraard spelen daar wijkbewoners, gemeente, politie en onze partners weer een belangrijke rol in.

Privacy, ethiek en dataprotectie

Privacy, ethiek en dataprotectie

In het voorjaar hebben wij een expertsessie gehouden. Hierin wisselden wijkbewoners, experts, politie en gemeente actuele kennis en ervaring uit. Wat betekent de nieuwe WPG (Wet persoons gegevens) voor het Bart! participatieplatvorm en welke privacy consequenties heeft het delen van informatie tussen de overheid en wijkbewoners? Als vervolg wordt er 2018 een nieuwe expertsessie georganiseerd. Er is veel behoefte bij bewoners en profs van gemeente en politie aan toepasbare kennis. Daarom werken wij aan een App die op een laagdrempelig manier inzicht geeft in een juiste toepassing van de WPG door de overheid maar ook de ethische kant van het delen van informatie door wijkbewoners, deze App zal in 2019 beschikbaar komen.

Technologie ontwikkeling

Technologie ontwikkeling

Gedurende de zomer is er hard gewerkt aan het verder verbeteren van de technologie in de omgeving van de Politiemeldkamer. De praktijkproef van 31 mei heeft goed inzicht gegeven in de verdere ontwikkelpunten.
We hopen deze technologie nog dit jaar verder te testen. De verdere ontwikkeling zal ook in 2019 een belangrijke opdracht zijn.

Buurtpreventie

Buurtpreventie

In de ontwikkeling van Bart! spelen wijkbewoners een belangrijke rol. Samen met de buurtpreventieteams uit Den Haag Bouwlust-Vrederust en Den Haag Leidschenveen-Ypenburg geven wij invulling aan de praktijkproeven. Ambitie is om samen met hen en de ervaringen met burgerparticipatie in het land te komen tot de uitgangspunten voor een goed participatieplatvorm. Wij willen een handreiking ontwikkelen op basis van al deze ervaringen. Hoe faciliteren wij het burgerinitiatieven op het gebied van leefbaarheid en veiligheid als politie en gemeente is een andere vraag? Hoe organiseren wij dit via de nieuwe technologie? In 2019 zullen wij concretiseren.

Communicatieproducten in ontwikkeling

Communicatieproducten in ontwikkeling

Nog dit jaar presenteren wij een korte video, Bart! 2021. In samenwerking met Extend Limits (Futurist en trendwatcher) geven wij inzicht in de huidige en toekomstige maatschappelijke ontwikkelingen en wat dit concreet betekent voor onze Bart! ambitie.
Er is behoefte aan een benaderbare, herkenbare en participerende overheid. Weten wat er leeft en hiernaar handelen is wat de samenleving verwacht op het gebied van leefbaarheid en veiligheid. Veiligheid en hulpverlening niet alleen voor mensen maar juist “met mensen”. Meer lezen