Nieuws

De meest recente actualiteiten over de ontwikkeling van BART!

BART! Wensen en Eisen

BART! Wensen en Eisen v1.1

Deze rapportage beschrijft de wensen en eisen voor het toekomstige BART! participatiesysteem. Dit rapport vormt onderdeel van het iteratieve ontwerpproces waarin behoeftenonderzoek, ontwerp, ontwikkeling en beproeving achtereenvolgens plaatsvindt in nauwe samenwerking met de beoogde eindgebruikers.

Meer lezen

BART! privacy en ethiek

BART! privacy en ethiek

In dit filmpje vertellen we u waarom ethiek en privacy een belangrijke plaats in nemen in het Bart! gedachtengoed. Bart! moet voldoen aan de hoogste standaards. Bart! werkt alleen als de samenleving vertrouwen heeft in Bart! en de overheid transparant is in de manier waarop zij met informatie omgaat.

Meer lezen

Hoe werkt Bart! nu eigenlijk?

Hoe werkt Bart! nu eigenlijk?

“Wij krijgen vaak de vraag “Hoe werkt Bart! nu eigenlijk? of “ Is Bart! een app” ? We moeten dan toegeven dat Bart! lastig uit te leggen is in een paar woorden. Het beste kun je dan laten zien wat Bart! betekent in de wijk voor bewoners en profs van de politie en gemeente. In deze 2 visuals maken wij duidelijk wat Bart! is… Maar er blijft nog veel om ook over te vertellen… Meer lezen

BART! In verbinding met samenleving

BART! In verbinding met samenleving

Dit Bart! filmpje geeft inzicht in de vraag waarom het belangrijk is dat de overheid investeert in het aansluiten op wat al langer in de samenleving speelt, de digitale revolutie. Wijkbewoners willen graag bijdragen aan de leefbaarheid en veiligheid maar willen ook optimaal geïnformeerd worden over wat er speelt en wat er met hun dienstverleningsvraag is gedaan. Sterker nog… Wijkbewoners willen graag zelf ook eenvoudige leefbaarheids– en veiligheidsissues oplossen via door de overheid verstrekte handelingsperspectieven.

Bekijk hier de video