Ministerie van BZK, draagt bij aan de ontwikkeling van BART!

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken richt zich op het beschermen van het democratisch bestel en op de rol en positie van de decentrale overheid bij de aanpak van maatschappelijke opgave.

Heeft u vragen over Bart!? Dan kunt u mailen naar leo.koenraads@politie.nl of Willem.Willems@politie.nl.