Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zet zich in voor een overheid waarop burgers kunnen vertrouwen. Een overheid die garandeert dat burgers prettig samen kunnen leven en wonen in een democratische rechtsstaat, met een slagvaardig openbaar bestuur. BART! draagt met informatietechnologie bij aan deze inzet. Door het versterken van de sociale verbinding tussen bewoners en het vergroten van hun betrokkenheid bij de eigen woon- en leefomgeving kan ook de leefbaarheid en veiligheid in de buurt verbeteren. Verder kan BART! het vertrouwen van burgers vergroten in gemeente en politie, als onderling informatie wordt uitgewisseld en adequaat wordt gereageerd op signalen uit de buurt. Ook versterkt BART! de samenwerking tussen gemeente en politie. Daarom wordt de ontwikkeling van dit innovatieve project financieel ondersteund door het ministerie.

Heeft u vragen over Bart!? Dan kunt u mailen naar leo.koenraads@politie.nl of Willem.Willems@politie.nl.