Het nieuwe melden 2021

Nieuws

Start proeftuin Den Haag Wateringseveld

De voorbereidingen om de proeftuin "Het nieuwe melden" te starten zijn bijna afgerond. Op dit moment zetten we de laatste punten op de welke bekende i.

In week 14 (5 t.m. 9 april) is het zover en verbinden we de wijk Wateringseveld met "Het nieuwe Melden". Alleen de app Veiligebuurt en zogenaamde "openbronnen informatie" worden direct aangesloten op de politie en het handhavingsproces van de gemeente. Op een nieuwe experimentele manier worden meldingen vanuit de wijk Wateringseveld behandeld.

Voor spoed geldt nog steeds 1-1-2 bellen en dan pas appen.

In een factsheet vertellen wij u in het kort over de doelstelling van de proeftuin.

Voor bewoners

Uitnodiging Nieuwe Melden

  • Woont u in Wateringse Veld in Den Haag?
  • Wilt u samen met uw buurtbewoners uw wijk leefbaar en veilig houden?
  • Wilt u aangesloten zijn met de app Veiligebuurt op:
    • 112 (spoed) en 8844 (geen spoed) van de politie?
    • Het handhavingsteam van de gemeente Den Haag?
    • Maar ook uw buurt?
  • Wilt u ook nog bijdragen aan de proeftuin “Het nieuwe melden” in april-mei en juni 2021.
Als u deze vragen met “JA” heeft beantwoord….. dan vragen wij u onze flyer te lezen en u nu aan te melden. U kunt zonder enige verplichting altijd weer stoppen. Wij hanteren een strikt privacy beleid. Dit kunt u vinden in de app Veiligebuurt. Wij vragen u wel, zo nu en dan, een paar vragen te beantwoorden voor het onderzoek dat door TNO wordt uitgevoerd. Op 24 juni 2021 koppelen we in een digitaal event de resultaten van de proeftuin op u terug.

Handreikingen

U bent slachtoffer, wilt de politie helpen of wilt zelf veiligheidsmaatregelen nemen? In dat geval hebben wij een aantal overzichtelijke handreikingen voor u. Deze handreikingen zijn nog experimenteel en zijn ontwikkeld door TNO en de politie. Daarom zijn wij benieuwd naar uw mening. U kunt dit kenbaar maken aan leo.koenraads@politie.nl of willem.willems@politie.nl

Goed om nog te weten dat er nog meer handreikingen in ontwikkeling zijn. Na afloop van de proeftuin wordt beoordeeld of, en zo ja hoe, deze handreikingen aangepast moeten worden.

Veel gestelde vragen

Wat is BART! Oftewel Het Nieuwe Melden?

Het Nieuwe Melden bouwt verder op de kennis die we eerder op hebben gedaan in BART!. We werken daarin aan een moderne aanpak van ‘samenredzaamheid’. Dit maakt het mogelijk om sneller, beter en via een andere manier te reageren op meldingen van burgers. Het is slimme technologie die gemeente en politie verbindt met de burgers als het gaat om meldingen op het gebied van veiligheid en leefbaarheid. De technologie sluit aan op bestaande en toekomstige apps en sociale media die in de samenleving in gebruik zijn. Relevante informatie van burgers over veiligheid en leefbaarheid maken we zichtbaar (via een dashboard) voor politie in de meldkamer, het Regionaal Service Centrum (0900 – 8844), wijkteam en het handhavingsteam (gemeente). Op die manier kunnen politie en handvingsteam al vroegtijdig zien wat er speelt in een buurt. Door deze nieuwe informatiestroom kunnen we al handelen voor we een melding hebben ontvangen. In het jargon heet dat “vroeg signalering”. Indien nodig worden de online berichten automatisch geselecteerd en omgezet in een melding en kan deze, afhankelijk van de informatie, door politie of door de gemeente verder worden afgehandeld.

Deze infographic laat zien hoe (de techniek achter) BART! werkt

Waarom een proeftuin in Wateringse Veld?

De gemeente Den Haag en de politie Eenheid Den Haag doen een experiment in Wateringse Veld. Door middel van deze proeftuin wordt gekeken of er nog knelpunten zijn in de ontwikkelde technologie in relatie tot de meldingen vanuit de buurt.

Om wat voor soort meldingen gaat het?

De proeftuin richt zich nu op spoed berichten en meldingen die geen-spoed hebben. Het systeem haalt alleen die specifieke berichten en meldingen uit de App VeiligeBuurt en op sociale media als Twitter die duiden op onderwerpen op het gebied van veiligheid en leefbaarheid zoals inbraak, straatroof, maar ook zaken als overlast en onderwerpen die van belang zijn voor de handhavingsorganisatie over afval, fout parkeren en (fiets)wrakken. Relevante berichten worden doorgezet binnen de politie of naar de handhavingsorganisatie van de gemeente. Die berichten worden vervolgens omgezet als melding en worden afgehandeld door politie of gemeente.

Kunnen spoedmeldingen ook gedeeld worden op deze manier?

Het Nieuwe Melden is een experiment. In geval van spoed moeten deelnemers nu altijd eerst 1-1-2 bellen. Daarna kan een melding worden gemaakt via sociale media. In de toekomst zal een 1-1-2 melding ook op de nieuwe manier kunnen worden gedaan zonder eerst te bellen.

Hoe is de privacy in deze proeftuin geregeld?

Voor de proeftuin een privacy impactanalyse gedaan en is er een sprake van een verwerkersovereenkomst als derden informatie verwerken. De proeftuin voldoet hiermee aan privacywetgeving, de AVG en WPG. Bewoners geven voor deelname aan deze proeftuin toestemming aan de instanties die betrokken zijn bij deze ontwikkeling om in de App ‘mee te kijken’ in apart opgerichte (test)groepen.

Van wanneer tot wanneer loopt de proeftuin?

De proeftuin loopt vanaf 13 april tot medio juni 2021. In de zomer wordt de proeftuin geëvalueerd.