Doe het zelfsurveillance

Een onderzoek naar de werking en effecten van WhatsApp-buurtgroepen.

WhatsApp-buurtpreventiegroepen zijn een ingeburgerd fenomeen geworden in Nederland. Veel mensen zijn bereid een oogje in het zeil te houden en op grote schaal alarmeren ze elkaar via WhatsApp. Deze actieve vorm van burgerparticipatie biedt kansen en uitdagingen voor politie en gemeenten, maar is tot dusver nog weinig onderzocht.

Heeft u vragen over Bart!? Dan kunt u mailen naar leo.koenraads@politie.nl of Willem.Willems@politie.nl.