Resulaten TU Delft

De TU Delft onderzoekt en maakt binnen BART! een systeemontwerp om de sociale cohesie, burgerbetrokkenheid en zelfredzaamheid van burgers bij leefbaarheids- en veiligheidsissues in de wijk te vergroten. Het afgelopen jaar is er samengewerkt met trainees van de Gemeente Den Haag.

Meer weten? Mail ons:
info@bartportal.nl