Resulaten TU Delft

De TU Delft onderzoekt en maakt binnen BART! een systeemontwerp om de sociale cohesie, burgerbetrokkenheid en zelfredzaamheid van burgers bij leefbaarheids- en veiligheidsissues in de wijk te vergroten. Het afgelopen jaar is er samengewerkt met trainees van de Gemeente Den Haag.

Heeft u vragen over Bart!? Dan kunt u mailen naar leo.koenraads@politie.nl of Willem.Willems@politie.nl.