Ontwikkelde Bart! kennis in documenten

Ontwikkelde Bart! kennis via leer- en ontwikkelfilmpjes

BART! Ethiek Privacy en Dataprotectie

Ethische, Privacy en Databescherming kaders zijn van cruciaal belang voor burgers en overheden die willen samenwerken aan leefbaarheid en veiligheid in de buurt. De kaders dienen om de risico’s en gevaren die het co-creëren van een veilige en leefbare buurt met zich meebrengt, te ondervangen. Op basis van kernwaarden gedefinieerd voor Burgers, Professionals en Technologie, kan BART! als participatiesysteem opgedeeld worden in drie interacterende deelsystemen, te weten: 1) het deelsysteem Burgers; 2) het deelsysteem Professionals en 3) het deelsysteem Technologie. Deze opdeling vormt dan ook het raamwerk van kaders die gelden voor de functionele en technische specificaties, opgesteld vanuit het aandachtsgebied “Ethiek, Privacy & DataProtectie” dat door TIGNL is ontwikkeld voor BART!.

BART! Wensen en Eisen v1.1

Deze rapportage beschrijft de wensen en eisen voor het toekomstige BART! participatiesysteem. Dit rapport vormt onderdeel van het iteratieve ontwerpproces waarin behoeftenonderzoek, ontwerp, ontwikkeling en beproeving achtereenvolgens plaatsvindt in nauwe samenwerking met de beoogde eindgebruikers.

Ideaalbeeld meldingen openbare ruimte

BART! heef effect op huidige processen bij gemeente, bijvoorbeeld het proces bij meldingen door burgers. In de context van BART! heeft TNO samen met de gemeente Den Haag in 2018 verkend hoe het ideaalbeeld van het proces ‘Melding openbare ruimte’ er in de toekomst uit ziet en geprobeerd de BART! veranderambitie tastbaar te maken aan dat hand van een illustratieve melding. De inzichten worden in de volgende fact sheets beschreven.