Ontwikkelde Bart! kennis in documenten

Ontwikkelde Bart! kennis via leer- en ontwikkelfilmpjes

BART! Wensen en Eisen v1.1

Deze rapportage beschrijft de wensen en eisen voor het toekomstige BART! participatiesysteem. Dit rapport vormt onderdeel van het iteratieve ontwerpproces waarin behoeftenonderzoek, ontwerp, ontwikkeling en beproeving achtereenvolgens plaatsvindt in nauwe samenwerking met de beoogde eindgebruikers.

Ideaalbeeld meldingen openbare ruimte

BART! heef effect op huidige processen bij gemeente, bijvoorbeeld het proces bij meldingen door burgers. In de context van BART! heeft TNO samen met de gemeente Den Haag in 2018 verkend hoe het ideaalbeeld van het proces ‘Melding openbare ruimte’ er in de toekomst uit ziet en geprobeerd de BART! veranderambitie tastbaar te maken aan dat hand van een illustratieve melding. De inzichten worden in de volgende fact sheets beschreven.

 

BART! rapport fase 2C, versie 1.0

Dit document beschrijft de activiteiten van projectfase 2C. In deze fase werd nader onderzoek verricht door de verschillende partners en een concept systeem ontwikkeld. Ten slotte werd dit systeem in een experiment beproeft.