Ontwikkelde Bart! kennis in documenten

Ontwikkelde Bart! kennis via leer- en ontwikkelfilmpjes

Ideaalbeeld meldingen openbare ruimte

BART! heef effect op huidige processen bij gemeente, bijvoorbeeld het proces bij meldingen door burgers. In de context van BART! heeft TNO samen met de gemeente Den Haag in 2018 verkend hoe het ideaalbeeld van het proces ‘Melding openbare ruimte’ er in de toekomst uit ziet en geprobeerd de BART! veranderambitie tastbaar te maken aan dat hand van een illustratieve melding. De inzichten worden in de volgende fact sheets beschreven.

 

BART! rapport fase 2C, versie 1.0

Dit document beschrijft de activiteiten van projectfase 2C. In deze fase werd nader onderzoek verricht door de verschillende partners en een concept systeem ontwikkeld. Ten slotte werd dit systeem in een experiment beproeft.

Increasing Civic Engagement in The Hague

Increasing Civic Engagement in The Hague: Requirements for Sharing Neighbourhood Information on Local Playgrounds. Resilient communities are an important prerequisite to reach urban resilience. In such communities, citizens need to be able to contribute to the liveability and safety of their environment.

Resulaten TU Delft

De TU Delft onderzoekt en maakt binnen BART! een systeemontwerp om de sociale cohesie, burgerbetrokkenheid en zelfredzaamheid van burgers bij leefbaarheids- en veiligheidsissues in de wijk te vergroten. Het afgelopen jaar is er samengewerkt met trainees van de Gemeente Den Haag.