Communicatieproducten in ontwikkeling

Nog dit jaar presenteren wij een korte video, Bart! 2021. In samenwerking met Extend Limits (Futurist en trendwatcher) geven wij inzicht in de huidige en toekomstige maatschappelijke ontwikkelingen en wat dit concreet betekent voor onze Bart! ambitie.
Er is behoefte aan een benaderbare, herkenbare en participerende overheid. Weten wat er leeft en hiernaar handelen is wat de samenleving verwacht op het gebied van leefbaarheid en veiligheid. Veiligheid en hulpverlening niet alleen voor mensen maar juist “met mensen”.

Samen met De Hoge school van Windesheim en Cibapen, 038Games en de Politieacademie zijn wij een VR Bart! game aan het ontwikkelen die we in 2019 presenteren. De samenwerking tussen wijkbewoners, politie en gemeente maken we inzichtelijk, maar vooral wat dit betekent in een omgeving vol informatiestromen over incidenten.

Samen met Bord en Stift en de Politieacademie ontwikkelen wij momenteel korte leerfilmpjes voor wijkprofs (wijkagenten en wijkmanagers) en wijkbewoners. Wat betekent het om met elkaar verbonden te zijn via de nieuwe media? Wat zijn de verwachtingen van wijkbewoners en hoe sluit jij daar in de dienstverlening van de politie en gemeente goed op aan?

Meer weten? Mail ons:
info@bartportal.nl