Buurtpreventie

In de ontwikkeling van Bart! spelen wijkbewoners een belangrijke rol. Samen met de buurtpreventieteams uit Den Haag Bouwlust-Vrederust en Den Haag Leidschenveen-Ypenburg geven wij invulling aan de praktijkproeven.

Ambitie is om samen met hen en de ervaringen met burgerparticipatie in het land te komen tot de uitgangspunten voor een goed participatieplatform. Wij willen een handreiking ontwikkelen op basis van al deze ervaringen. Hoe faciliteren wij het burgerinitiatieven op het gebied van leefbaarheid en veiligheid als politie en gemeente is een andere vraag? Hoe organiseren wij dit via de nieuwe technologie? In 2019 zullen wij concretiseren.

Heeft u vragen over Bart!? Dan kunt u mailen naar leo.koenraads@politie.nl of Willem.Willems@politie.nl.