BART! Visie op een 24/7 -verbinding tussen burgers en overheid

Dit visieboekje presenteert de bereikte resultaten en de nog te nemen stappen richting Implementatie van BART! Het doel hiervan is richting te geven aan de benodigde veranderingen binnen politie, gemeente en andere partners. Het is onze visie op de samenredzame buurt en de participerende overheid.

Heeft u vragen over Bart!? Dan kunt u mailen naar leo.koenraads@politie.nl of Willem.Willems@politie.nl.