BART! Ethiek Privacy en Dataprotectie

Ethische, Privacy en Databescherming kaders zijn van cruciaal belang voor burgers en overheden die willen samenwerken aan leefbaarheid en veiligheid in de buurt.

De kaders dienen om de risico’s en gevaren die het co-creëren van een veilige en leefbare buurt met zich meebrengt, te ondervangen. Op basis van kernwaarden gedefinieerd voor Burgers, Professionals en Technologie, kan BART! als participatiesysteem opgedeeld worden in drie interacterende deelsystemen, te weten: 1) het deelsysteem Burgers; 2) het deelsysteem Professionals en 3) het deelsysteem Technologie. Deze opdeling vormt dan ook het raamwerk van kaders die gelden voor de functionele en technische specificaties, opgesteld vanuit het aandachtsgebied “Ethiek, Privacy & DataProtectie” dat door TIGNL is ontwikkeld voor BART!.

Heeft u vragen over Bart!? Dan kunt u mailen naar leo.koenraads@politie.nl of Willem.Willems@politie.nl.