BART! bedankt wijkbewoners voor belangrijke bijdrage praktijkproeven

Dakota Theater, Den Haag – Donderdagavond 13 februari kwamen wijkbewoners en professionals van de gemeente Den Haag bijeen om gezamenlijk terug te blikken op de ontwikkeling van het participatieplatform BART!. Vooruitgeblikt werd er ook: wat volgt er op de geslaagde praktijkproeven?

BART! in verbinding met de samenleving

Hoe melden we in de toekomst incidenten op het gebied van veiligheid en leefbaarheid? Hoe draagt BART! bij aan de samenredzaamheid in onze samenleving? Bewoners willen tenslotte graag onderling verbonden zijn om, als dit mogelijk is, zelf eenvoudige problemen in hun buurt op te lossen. De BART!-praktijkproeven in de gemeente Den Haag bevestigen dit en hebben belangrijke inzichten opgeleverd. De opmerkingen, tips en vragen van wijkbewoners en professionals tijdens de proeven hebben geholpen om BART! verder te ontwikkelen. Als blijk van waardering en om de betrokkenen aan de praktijkproeven te informeren was er 13 februari een bijeenkomst. Maar het participatiesysteem kent veel verschillende stakeholders. Binnenkort volgt ook voor hen een bijeenkomst. Zodat ook zij kunnen helpen de resultaten van de onderzoeksfase BART! vast te houden en te vertalen naar een daadwerkelijke aanpak in de praktijk. De input van de diverse betrokkenen geeft voeding aan de adviesrapportage die als basis dient voor de besluitvorming over hoe BART! verder wordt ontwikkeld.

Bent u klaar voor de toekomst met BART!?

Heeft u vragen over Bart!? Dan kunt u mailen naar leo.koenraads@politie.nl of Willem.Willems@politie.nl.