Ontwikkelde Bart! kennis in documenten

Ontwikkelde Bart! kennis via leer- en ontwikkelfilmpjes

BART! Reacties

BART! Reacties

Op 5 maart hebben wij BART! gepresenteerd in een landelijke stakeholdersbijeenkomst in Den Haag. Na afloop van het evenement hebben wij aan deelnemers de eerste reacties op BART! gevraagd.

Bekijk hier de reacties

BART! Privacy & Ethiek

BART! Privacy & Ethiek

In dit filmpje vertellen we u waarom privacy en ethiek een belangrijke plaats in nemen in het BART! gedachtengoed. BART! moet voldoen aan de hoogste standaards. BART! werkt alleen als de samenleving vertrouwen heeft in BART! en de overheid transparant is in de manier waarop zij met informatie omgaat.

Bekijk hier de video

Hoe werkt Bart! nu eigenlijk?

Hoe werkt Bart! nu eigenlijk?

“Wij krijgen vaak de vraag “Hoe werkt Bart! nu eigenlijk? of “ Is Bart! een app” ? We moeten dan toegeven dat Bart! lastig uit te leggen is in een paar woorden. Het beste kun je dan laten zien wat Bart! betekent in de wijk voor bewoners en profs van de politie en gemeente. In deze 2 visuals maken wij duidelijk wat Bart! is… Maar er blijft nog veel om ook over te vertellen… Meer lezen

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zet zich in voor een overheid waarop burgers kunnen vertrouwen. Een overheid die garandeert dat burgers prettig samen kunnen leven en wonen in een democratische rechtsstaat, met een slagvaardig openbaar bestuur. BART! draagt met informatietechnologie bij aan deze inzet. Door het versterken van de sociale verbinding tussen bewoners en het vergroten van hun betrokkenheid bij de eigen woon- en leefomgeving kan ook de leefbaarheid en veiligheid in de buurt verbeteren. Verder kan BART! het vertrouwen van burgers vergroten in gemeente en politie, als onderling informatie wordt uitgewisseld en adequaat wordt gereageerd op signalen uit de buurt. Ook versterkt BART! de samenwerking tussen gemeente en politie. Daarom wordt de ontwikkeling van dit innovatieve project financieel ondersteund door het ministerie.