Burger Alert Real Time (BART!) is een digitaal meldingsplatform voor een veilige en leefbare buurt. Zaken met én zonder spoed kunnen buurtbewoners 24/7 delen met politie, gemeente en andere BART! -gebruikers.

Hoe werkt BART! precies?

Laatste nieuws

BART! Reacties

BART! Reacties

Op 5 maart hebben wij BART! gepresenteerd in een landelijke stakeholdersbijeenkomst in Den Haag. Na afloop van het evenement hebben wij aan deelnemers de eerste reacties op BART! gevraagd.

Bekijk hier de reacties

Onze partners

Heeft u vragen over Bart!? Dan kunt u mailen naar leo.koenraads@politie.nl.